Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

Energi & Miljø udgiver ny Almen vejledning

Energiforbruget er i dag for de fleste beboere “usynligt” i dagligdagen. Men hvad skal der til for at synliggøre energiforbruget? Og hvordan kan man gøre det, så det motiverer beboerne til en hensigtsmæssig energiadfærd?

Disse spørgsmål giver en ny AlmenVejledning, som Energi & Miljø har udarbejdet, svar på.

Få råd, ideer og værktøjer til, hvordan I på en innovativ måde kan sænke energiforbruget i jeres boligafdelinger.

Energiforbruget er for de fleste beboere “usynligt”. Mange boligorganisationer har derfor efterspurgt redskaber og metoder, der kan “synliggøre det usynlige” for derigennem at tydeliggøre både forbruget og besparelsespotentialet for den enkelte beboer.

“Der er sket meget på teknologiområdet som gør at der i dag er mange flere muligheder for at synliggøre energiforbruget”, fortæller Christian Kierkegaard, Energi & Miljø, som er projektleder og forfatter til den nye AlmenVejledning, “synliggørelse af energiforbruget i almene boliger”.

Vejledningen henvender sig primært til bygge- og driftsfolk i almene boligorganisationer og eventuelt energi- og miljøafdelinger, samt beboerdemokrater.

Rådgivere og målerfirmaer vil også kunne have glæde af vejledningen.

Posts created 6

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top