top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Energi & Miljø anbefaler boligafdelingerne at optimere deres varmeanlæg bedre end de nye krav.

Opvarmningssystemerne i bygninger er underlagt bestemmelserne i Dansk Standard 469.

I mange år har det været således at eksempelvis radiatorsystemer til fjernvarme blev dimensioneret til at kunne opretholde 20 grader indetemperatur ved minus 12 grader udetemperatur.

Samtidig skulle radiatorerne afkøle fjernvarmevandet så godt at der ikke kom en ekstra regning fra fjernvarmeværket for dårlig afkøling. Radiatorsystemerne blev derfor bygget til at de 20 grader inde, kunne opnås med en fremløbstemperatur på 70 grader og en retur på 40 grader.

I forbindelse med nye energispare tiltag, har mange fjernvarmeværker sænket deres fremløbstemperatur til forbrugerne. Dette gøres for b.la. at reducere varmetabet i fjernvarmerørene.

De gamle radiatorsystemer har midlertidigt svært ved at leve op til de skærpede krav fra fjernvarmeværkerne og det skal de nye krav i DS 469 være med til at ændre på.

I den opdaterede DS 469 skal 20 grader indetemperatur kunne opnås med 60 grader fremløb og 40 grader i returtemperatur.

Det betyder at der skal monteres lidt større radiatorer i bygningerne end ved den gamle norm.

Fjernvarmeværkerne ønsker også at optimere deres drift ved at udnytte kondenserende drift og minimere deres omkostninger til pumpning. Dette er nogle af årsagerne til at fjernvarmevandet skal afkøles så meget som muligt og at mange fjernvarmeværker indfører straf for dårlig afkøling.

Energi & Miljø gennemgår mange radiatoranlæg hver år og en af de store udfordringer for mange boligafdelinger er manglende afkøling.

Energi & Miljø anbefaler derfor at boligafdelinger ved nybyg eller renovering, ændre deres radiatoranlæg til et bedre temperaturset end opgivet i DS 469, for at sikre en god afkøling.

Energi & Miljø anbefaler at radiatoranlægget bliver dimensioneret til 60 grader fremløb og 30 grader returtemperatur.

Retur til Nyheder 


Nye krav til varmeanlæg ved nybyg og renovering
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.