top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Energimærkning af bygninger er lovkrav og mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug.

Energimærket skal desuden virke som en form for varedeklaration, når en lejlighed / bygning sælges eller udlejes.

Energimærkningen skal give et overblik over de energi-mæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Den lovpligtige energi-mærkning udføres af en energikonsulent, som gennemgår bygningen og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v.

Sammen med data fra driftsjournaler, kan et driftsmærke udfærdiges, ift. det aktuelle energiforbrug. Lovgivningen vedr. driftsmærke er pt. ikke klar.

Fordelen ved driftsmærket er at de besparelsforslag som energikonsulenten angiver, er mere realistiske end ved et beregnet energimærke.

Driftsmærket er et mærke som viser det faktiske forbrug.

Det faktiske forbrug er afhængigt af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har.

Mærket fortæller om bygningens nuværende tilstand og forbrugsmønsteret.

De energi-besparelser som er angivet i mærket kan bruges direkte i handlingsplaner, der kan bruges som input til budget i drift og vedligehold.

Retur til produkter 


Energimærkning

Energi & Miljø Vest: Aaparken 2, 7400 Herning l Øst: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Tlf.: 76 88 76 50.
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.