top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Energisyn er et abonnement, som Energi & Miljø tilbyder sine kunder. Ordningen sikrer, at en ekspert tilser afdelingens varmeanlæg 1 gang årligt.

Der udarbejdes en fortløbende rapport over observationer.

Energikonsulenten sparrer med ejendomsmesteren på stedet omkring de aktuelle udfordringer.

Rapporten vil kunne samles i en ”aktionsliste”. Det vil gøre det let og overskueligt, samt operationelt i forhold til en ejendomsmester, inspektør, driftschef og bestyrelse.

Aktionspunkterne vil være af energimæssig karakter , men kan naturligvis også være af komfortmæssig karakter.

Energisyn er et afgørende parameter som kan hjælpe boligafdelingen og ejendomsmesteren til at bevare fokus på energiforbruget.

Energisyn vil løbende give boligforeningen inputs til handlingsplaner, som kan indarbejdes i D&V.

Retur til produkter 


Energisyn
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.