top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Hvordan passer du på?

De farlige kemiske stoffer og produkter er ikke egnet for børn. Alle farlige stoffer / produkter skal mærkes med sætningen "Opbevares utilgængeligt for børn". Derfor er det næsten også altid kun de voksne, der må bruge farlig kemi. Hvis du en dag skal bruge et kemisk produkt med et faresymbol på beholderen, så skal du være opmærksom på at:

  • Læse brugsanvisningen samt R- og S-sætningerne omhyggeligt.
  • Beskytte dig! Brug beskyttelsesbriller, gummihandsker eller luft grundigt ud, alt efter hvad brugsanvisningen anbefaler.
  • Sørge for at bortskaffe rester af produkter med faresymboler, på en forsvarlig måde. Det kan f.eks. være ved at aflevere det på en genbrugsstation.

Produkter uden faresymboler

Kosmetik indeholder også kemiske stoffer som f.eks. farvestoffer og konserveringsmidler, så kosmetik er også en slags kemiske produkter. Men der gælder helt andre regler for kosmetik, end der gør for andre typer kemiske produkter.

Kosmetik skal i stedet for faresymboler have bl.a. en indholdsdeklaration, og i nogle tilfælde skal emballagen forsynes med advarsler.

 

Der er også andre typer af produkter, hvor reglerne om faremærkning ikke gælder. Det gælder f.eks. lægemidler og fødevarer.

Desuden er en hel del kemiske produkter ikke mærket med faresymboler fordi risikoen ved produktet er blevet vurderet som lav, ogderfor er det ikke er nødvendigt med en fare-mærkning.

Retur til kemikalier 


Hvordan passer du på?
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.