top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

R- og S-sætninger

For at man umiddelbart kan få information om en evt. risiko for sundhedsfare, kræver loven, at der på emballagen med farlige kemiske stoffer og materialer skal være en etiket, hvor der er påtrykt et eller flere faresymboler samt en eller flere risiko- og sikkerhedssætninger.

Der er 10 forskellige faresymboler, 68 forskellige risikosætninger og 54 forskellige sikkerhedssætninger samt en række kombinationer af disse sætninger.

Faresymbolerne skal i ultrakort form signalere, hvilken slags fare, der er forbundet med håndtering af stoffet eller produktet.

Tre af faresymbolerne angår således stoffets eller produktets farlighed (Tx = Meget giftig, T = Giftig og Xn = Sundhedsskadelig).

Disse symboler anvendes, når stoffet er akut skadeligt ved hudkontakt, indtagelse eller indånding, eller når stoffet kan give kroniske helbredsskader (fx kræft) eller det er reproduktionsskadende.

To symboler angår ætsende og irriterende virkninger (C = Ætsende, Xi = Lokalirriterende).

 

 

 

 

 

 

 

Risikosætningerne uddyber ofte faresymbolets budskab, men kan også tilføje nye informationer.

Fareetiketten skal bl.a. oplyse om:

  • Stoffets eller produktets handelsnavn eller betegnelse
  • Producentens eller importørens navn, firmaadresse og telefonnummer (skal være en EU adresse)
  • Navn(e) på farlige indholdsstoffer
  • Farebetegnelser og faresymboler
  • R-sætninger
  • S-sætninger
  • Evt. Pr-nr. (produktregistreringsnummer)

I links menuen th, kan du læse mere om Risikosætninger (R-sætninger) og Sikkerhedssætninger (S-sætninger).

 

Links til...

Risikosætninger (R-sætninger) 

Sikkerheds- sætninger         (S-sætninger)  

Eksempel på R- og S-sætninger i et datablad 

Retur til kemikalier 

Kemikaliers R- og S-sætninger
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.