top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Genbrug kan betyde to forskellige ting:

1. At bruge materiale fra affald som råstof til at producere nye varer.

2. At bruge den samme ting igen men eventuelt til noget andet.

At bruge samme ting igen:

For nogle er genbrug det gammelkendte princip om, at det er billigere at vedligeholde end at købe nyt.

For andre er genbrug det at overtage brugte ting fra andre, eventuelt gennem en genbrugsbutik.

For atter andre er det at "klunse", dvs. at gennemgå ting, andre har kasseret, for at finde noget, som trods alt sagtens kan bruges igen, omend måske i en helt anden sammenhæng end det var beregnet til.

Disse forskellige holdninger kan illustreres ved eksemplet: en brugt bil.

De første beholder deres bil og reparerer den, indtil den er helt slidt op

De næste køber en brugt bil enten direkte ved brugeren eller gennem brugtvogns-forhandleren

De sidste søger hos skrothandleren efter den generator, som er monteret i et bestemt lastbilmærke

Men genbrug er også noget større. Det kan sættes i system, sådan at man får reddet brugbare genstande eller dele af genstande, før de er ødelagt til ukendelighed. Her gælder to grundregler:

1. Bland ikke ting, som ikke senere kan skilles

2. Skil ikke ting, som andre ikke senere kan samle

Disse to regler overholdes f.eks. på de kommunale modtagestationer, og på den måde bliver masser af gode ting genbrugt eller i hvert fald lavet til råmaterialer, der senere kan anvendes til færdigvarer.

Eksempler på genbrug

Genbrugspapir → friskt kopipapir, papirsække, toiletpapir, æggebakker osv.

Genbrugsplast → bænke, pullerter, belægningssten, legetøj, emballage osv.

Jernskrot → stålbjælker, -plader, armeringsjern osv.

Aluminiumdåser → nye dåser, alufolie osv.

Genbrugsglas → nye flasker, pynteting osv.

Haveaffald → kompost, træflis osv.

Hestemøg → gødningspiller, champignondyrkning osv.

Slagteriaffald → naturgødning, kød- og benmel, brændsel osv.

Flyveaske → cement, vejfyld, tilslag i asfalt osv.

Kilde: Wikipedia

Retur til affald 


Genbrug
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.