top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Mange fjernvarmeværker indfører i øjeblikket straf afgift for dårlig afkøling af fjernvarmevandet.

Dårlig afkøling kan betyde en ekstra regning til boligafdelingen på mange tusinderne kroner hvert år!

Fjernvarmeværkerne har ikke samme temperaturer og straf afgift for dårlig afkøling, så man skal checke det med sit lokale fjernvarmeværk.

Ekstra regning for dårlig afkøling vil fremgå på årsopgørelsen fra fjernvarmeværket.

Se eksempel på regler for afkøling 

Hvad kan man så gøre ved dårlig afkøling?

Der findes flere ting som kan gøres bla;

  • Udskifte radiatorventiler.
  • Indregulering af varme anlæggets vandmængder / flow.
  • Fremløbstemperaturer
  • Rensning og justering af varmt vands produktion.
  • Montering af retur begrænser.
  • Større radiatorer
  • Ny og større veksler

Nogle af disse tiltag har kort tilbagebetalings tid, typisk under 5 år.

Flere af tiltagene er så rentable at de bør laves før andre tiltag.

Kontakt Energi & Miljø ang. energioptimering i din boligafdeling.

Fortsættes på næste side

 

 

 


Energioptimering baseret på afkøling
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.