top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Forslag til nyt bygningsreglement BR2020

BR-2020. En robust og fremtidssikret bygningsklasse.

Når det gælder energiforsyningen til vores bygninger, vil der i de kommende år ske betydelige ændringer. Omlægningen af Danmark til et fossilt uafhængigt samfund i 2050 er derfor en vigtig præmis for udviklingen af 2020-klassen. Bygningsforsyningen spiller en væsentlig rolle i at sikre en omstilling, der er såvel privatøkonomisk som samfundsøkonomisk fornuftigt. Derfor indgår der også overvejelser om samfundsøkonomi i fastlæggelsen af forsyningsfaktorer i 2020-klassen.

Nyopførte bygninger har en levetid, der ofte – og forhåbentligt - overstiger 100 år. Samtidig nedrives i disse år kun omkring 1/4 procent af bygningsmassen hvert år. Derfor kan forhold omkring kollektiv og individuel forsyning nå at udvikle sig betydeligt i en bygnings levetid.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har derfor ønsket at sikre, at ”basisbygningen”, altså bygningens klimaskærm, opføres med robuste bygningselementer og har et så lavt varmetab, som det er muligt inden for rimelige økonomiske rammer. Dette vil sikre en god og energieffektiv bygning, uanset hvordan vores forsyningssystem udvikler sig.

Forslag til 2020-klassen.

Baseret på de ovenstående hensyn og principper foreslås der indført en energiramme for boliger på 20 kWh/m² pr. år til opvarmning, køling, ventilation og varmt brugsvand og en energiramme for kontorer, skoler og institutioner m.m. på 25 kWh/m² pr. år til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand og belysning. Med henblik på at gøre 2020-energirammen mere simpelt anvendelig, administrerbar og let at kommunikere er der foretaget en forenkling af rammens værdier, jf. tabel 1 nedenfor.


Forslag til nyt bygningsreglement BR2020
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.