top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Genanvendelse

Genanvendelse dækker som begreb over genbrug, gen-indvinding og genudnyttelse.

Genbrug betyder, at der sker et direkte genbrug af produktet. Her bevares såvel råvarerne, som den energi, der er anvendt til fremstilling af produktet. For eksempel flasker der indsamles, sorteres, skylles og genfyldes.

Genindvinding betyder, at affaldet benyttes sammen med nye råvarer til fremstilling af den samme type varer, som genererede affaldet. Det kunne for eksempel være glasskår, der benyttes til fremstilling af nye flasker eller isoleringsmateriale.

Ved genindvinding spares på de jomfruelige råvarer og energien, der er brugt til produktion af disse.

Genudnyttelse betyder, at affaldet benyttes i et produkt, hvor den oprindelige materialefraktions primære egenskaber ikke udnyttes i væsentlig grad. Dette kunne for glas være, at glasset indgår i en forbrændingsslagge, der anvendes til vejbygning. Herved spares de jomfruelige materialer.

  

 

 

Det er vigtigt at så meget af affaldet som muligt kan genbruges, da det kræver færrest ressourcer og giver bedre økonomi, og det kan du opnå ved at kende din affaldssammensætning og øge sorteringen.

Affalds sortering og strategi er en vigtig del af boligafdelingens Energi og Miljø politik.

Retur til Affald 


Genanvendelse
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.