top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Biogas

Biogas opstår naturligt ved nedbrydningsprocesser overalt i naturen og kendes blandt andet fra moser, hvor der kan dannes sumpgas.

Biogas kan anvendes til produktion af varme og el.

Man kan udnytte omkring 65% af energien, fordelt på:

30% elektricitet
35% udnyttet varme

Ved processen er der et tab på omkring 35%, som fordeler sig omtrent således:

20% anvendes til opvarmning af biomassen.

15% motortab ved varmeudnyttelsen.

 

I princippet kan alt organisk materiale omdannes til biogas.

Men hvis biogasanlægget skal være rentabelt med de nuværende energipriser, så skal der anvendes gødning (gylle) fra landbruget, slam fra rensning af spildevand, planterester og affald fra levnedsmiddelindustrien. Gødning er hovedingrediensen - affald fungerer som tilsætningsstoffer, der får produktionen forhøjet.

Ren affald danner for meget gas, og derved skum som ødelægger gassen, (det skal renses fra først).

Læs om fordelene ved Biogas

 

Links til...

Biogas -folkecenteret

Wikipedia


Biogas
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.