top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Et regnvandsbassin er simpelthen en fordybning, som regnvandet kan løbe ned i, så man undgår eller ihvertfald forsinker overbelastninger af kloaknettet og oversvømmelser. Bassinet fyldes i tilfælde af stærkt regnvejr, hvor vandet løber derned, hvorefter bassinet langsomt tømmes i tider med lidt regn. Regn-vandsbassiner kan være meget forskellige, og det vigtigste er såmænd bare, at regnvandet kan løbe derhen i tilfælde af skybrud / oversvømmelser.

Mange regnvandsbassiner vil simpelthen bare være udgravninger rundt om i terrænet, der kan minde søer.

Sådan nogle bassiner er naturligvis nødt til at have en vis dybde for at lave plads til regnvandet, og det er derfor vigtigt, at der bliver taget nogle forholdsregler for at maksimere sikkerheden.

Det er vigtigt at bassinet ikke bliver lavet for dybt, og at siderne er skrå således, at der ikke er mulighed for, at man kan falde direkte ned og komme til skade. Derudover skal der også være hegn rundt om og tydelige afmærkninger for at sikre, at folk ikke gå ind til bassinet, som kan være fyldt med vand i tider med stærk regn.

 

 

På billedet kan se en cykelsti i Middelfart, som også er et regnvandsbassin. Cykelstien er blevet sænket 20 cm, og det skaber faktisk et regnvandsbassin på over 100 m3. Sådan løsninger ville kunne passe godt ind områder med mange bebyggelser og hjælpe til at undgå oversvømmelser, og det er på den måde, at der skal planlægges. Midt inde i byen er der så lidt plads, at man er nødt til at integrere regnvandsbassiner kreativt, som fx i Middelfart, for at sikre i mod fremtidige oversvømmelser.

Men det er ikke alle steder, der er plads til at have et stort sø-lignende bassin placeret. Især områder med mange bebyggelser har ikke plads til sådanne anlæg, men der kan stadig være brug for bassiner for at undgå oversvømmelser. Derfor er man nødt til at tænkte kreativt.

Retur til regnvand


Regnvandsbassiner
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.