top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

En regnvandstank er en nedgravet beholder, som vandet kan ledes ned i.

Tanken er typisk på 1 – 10 m3 og har et overløb til kloakken, som sørger for, at vandet løber fra tanken ned i kloakken i tilfælde af, at tanken er ved at være fyldt, så den ikke løber over.

En af hovedårsagerne ved at have sådan en tank er selvfølgelig, at man kan sænke vandet inden det bliver ledt ud i kloakkerne, så kloakkerne bliver mindre belastet. Men der er også andre fordele ved en regnvandstank sammenlignet med et regnvandsbassin.

Hvis man vælger at opgradere til et regnvandsanlæg, kan man udnytte regnvandet til bl.a. toiletskyl og tøjvask. Især tøjvask er regnvandet egnet til, da regnvand er meget blødt. Dette betyder, at man kan bruge mindre sæbe, og på den måde både spare miljøet og samtidig spare penge. Alt i alt bidrager et regnvandsanlæg til, at man sparer penge og hjælper til at bevare grundvandet.

Der er dog også visse ting, som er vigtige at være opmærksom på med et regnvandsanlæg.

Det er vigtigt, at regnvandstanken aldrig får en temperatur højere end 18 ˚C. Desuden skal anlægget også kunne blive forsynet med drikkevand i perioder uden megen regn, og i disse tilfælde er det ekstremt vigtigt, at man sørget for, at drikkevandet ikke kan blive forurenet.

Hvis du ønsker et regnvandsanlæg skal du søge tilladelse om det hos kommunen først. Ved nybygning af etageejendomme og andre større byggerier skal aflednings- og regnvandsanlæg være en del af byggetilladelsen, som gives af Center for Byggeri. Ændring af installationer skal tilsvarende omfattes af en byggetilladelse.

På billedet ses, hvordan et regnvandsanlæg fungerer. Regnvandet bliver samlet op og kørt i gennem et filter, som renser der, hvorefter vandet bliver samlet op i tanken og derefter pumpet ud til henholdsvis vaskemaskine og toiletter.

Retur til regnvand


Regnvandstanke og regnvejrsanlæg
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.