top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Når din boligforening sorterer affaldet, behøver I færre affaldsbeholdere til dagrenovation og derfor bliver jeres regning til bortskaffelse af affaldet billigere.

Hold tøjbyttedag med dine venner eller veninder, så kan du få en hel ny garderobe, mens andre får gavn af dit tøj. Dette kan også gøres med ting.

Smid aldrig sparepærer, lysstofrør og batterier i skraldespanden.

Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv og hvis batterierne forbrændes, er det til skade for miljøet.

Der skal bruges en masse ressourcer på at rense røgen for udslip af uønskede stoffer, og gør det samtidig vanskeligere at genanvende det, der er tilbage efter forbrænding (slagger).

 

 

Brug eksempelvis hjemmesiden storskrald.dk, så kan andre få gavn af de ting du ikke længere ønsker at eje selv.

Din boligforening kan søge jeres Kommune om tilladelse til at få jeres egen kompost-beholder i gården.

Det grønne køkkenaffald udgør ca. 1/3 af dit samlede affald og komposten kan så bruges i gården.

Fortsættes på næste side 


Affald spareråd
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.