top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, driftstider, forbrugsvaner m.v.

     

Mærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

 

Teoretisk mærke:

Det beregnede forbrug kan bruges som en indikator for bygningens energimæssige kvalitet.

Mærket fortæller om bygningens energimæssige kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. De energibesparelser som er angivet i mærket kan ikke bruges direkte i handlingsplaner.

Se også...

Energimærkning af boliger

Den nye Energimærkeordning på boliger

Lovgivning 

Energimærkning af el produkter 

Energimærkning af varmepumper 

Retur til forsiden

 

 

 

 


 

Energimærkning
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.