top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Energisyn er et abonnement, som Energi & Miljø tilbyder sine kunder. Ordningen sikrer, at en ekspert tilser afdelingens varmeanlæg 1 til 2 gange årligt. Der udarbejdes en fortløbende rapport over observationer.

Energirådgiveren sparrer med ejendomsmesteren på stedet omkring de aktuelle udfordringer. Der ligger i sagens natur meget godt i denne ordning, men den har mødt lidt kritik blandt opmærksomme demokrater, idet ”det jo er det samme, der står hvert år”. Ja, hvis der ikke træffes beslutning om at gøre noget ved tingene, vil der stå det samme i en forløbende rapport.

Ud over drift af central-varmesystemet, ligger der også en opgave i brugs-vandsproduktionen. Der er erfaring for, at når der er et katodeanlæg eller anden vandbehandling, kan en serviceaftale med et eksternt firma være fint nok, men det er ikke en sikkerhed i sig selv en sikkerhed for optimal udnyttelse af ressourcerne.

Rapporten vil kunne samles i en ”aktionsliste”. Det vil gøre det let og overskueligt, samt operationelt i forhold til en ejendomsmester, inspektør, driftschef og bestyrelse.

Aktionspunkterne kan både være af komfortmæssig karakter, men naturligvis også af energisparremæssig karaktere.

Kontakt Energi & Miljø, hvis jeres boligselskab er interesseret.

Retur til forsiden


Energisyn
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.