top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Boligafdelingens varmtvands-produktion er ofte overset og det er med god grund. Personalet som drifter varmecentralen mangler ofte viden om hvordan varmt-vands produktionen virker. 

Anlægget kan desuden være blevet repareret, op til flere gange, hvor ventiler m.m. er blevet udskiftet til "det man lige havde på lager"

Mange anlæg er opbygget og taget i drift for 20 år siden eller mere og på det tidspunkt blev anlæggene ikke optimeret til høj afkøling. 

Høj afkølingen som er nødvendig for at et kondenserende olie- eller gas-fyr fungerer optimalt.
Høj afkøling er også nødvendig ved fjernvarme, da mange fjernvarme-værker har eller er i gang med at indføre strafafgift for dårlig afkøling.


Energi & Miljø kan lave en energiteknisk gennemgang af jeres varmecentral og komme med forslag til forbedringer.

Ved denne gennemgang kan der dukke flere spørgsmål op.:

Hvordan er anlægget bygget op?

Er ventilerne korrekt dimensionrede?

Fungerer vandbeholderen, som den skal?

Virker styringen og er den indstillet korrekt?

Er varmemesteren blevet rådgivet godt nok af installatøren?

Vi finder ofte flere fejl, der bør rettes, hvis man ønsker en optimal energiudnyttelse. 

En af udfordringerne kan være, at det ofte er elektrikere, der sælger automatik, og de har primært viden om el-området, og mangler viden om de varmetekniske forhold og energioptimering.

Læs mere...


Solfangere

Legionella 


Retur til energioptimering

 

Energioptimering af varmt brugsvand
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.