Klimaspillet

Klimaspillet – Matador for boligforeninger

“Klimaspillet” er et spil, der minder lidt om matador – altså et brætspil, hvor man skiftes til at slå med en terning og rykker frem.

Når en spiller lander på et felt, skal han/hun vælge et af de energitiltag, som hører til dette felt. Det handler alle om tiltag, som i princippet kunne gennemføres i jeres boligafdeling. Spilleren skal vælge det energitiltag, som han/hun synes bedst om, blandt de muligheder der er.

Efter en vis tid skal spillerne rundt om bordet sammen blive enige om , hvilke af de energitiltag, som spillerne hver i sær har udvalgt, man i fællesskab synes er de bedste til at opnå en given energi- og CO2-besparelse.

Det overordnede formål med spillet er at give beboerne indblik i, at der er mange forskellige tiltag, som både kan være energimæssigt og økonomisk en rigtig god ide at gennemføre i boligafdelingen – og at der via spillet sikres opbakning til, at den lokale bestyrelse arbejder videre med forskellige undersøgelser og muligheder.

Med spillet indkredses den gruppe af tiltag, som beboerne (spillerne) synes lyder mest interessante.

Den lokale bestyrelse skal efterfølgende vurdere, hvilke af beboernes forslag, som er mest relevante at arbejde videre med i boligafdelingen – og måske selv finde andre forslag ud fra deres øgede kendskab til de lokale forhold.

Dette kan sammen med faglig ekspertbistand udgøre grundlaget for en lokal klimahandlingsplan som samtidig er økonomisk fornuftig.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top